Prima pagină » Actualitati » Actualitate » Totul despre recalcularea pensiilor: Formula de calcul. Majorări. Cumpărarea de vechime

Totul despre recalcularea pensiilor: Formula de calcul. Majorări. Cumpărarea de vechime

0 comentariu

Ministerul Muncii a arătat Digi Economic sistemul prin care pensiile vor fi recalculate.

În răspunsul Ministerului am găsit principiile sistemului, formula de calcul a pensiilor, tipurile de pensii, termenele și indicii după care acestea se majorează. Varsta de pensionare devine egală pentru femei și bărbați. Femeile cu copii vor ieși mai repede la pensie. Guvernul și Parlamentul au aprobat actul normativ privind recalcularea pensiilor din România, care este programată să aibă loc în septembrie.

Proiectul de lege a avut in vedere doua principale obiective: eliminarea inechitatilor din sistem si adecvarea pensiilor mici, precum si asigurarea unei stabilitati pe termen mediu si lung a sistemului de pensii.

Este cea mai amplă reformă a pensiilor de la fosta recalculare, din 2010. Proiectul a fost realizat împreună cu experții Comisiei Europene și ai Băncii Mondiale care au confirmat că noua lege ar fi sustenabilă și că va aduce stabilitate sistemului de pensii din România.

Principiile noului sistem

Ministerul enumeră principiile care au stat la baza recalculării. Principiul contributivității este consolidat prin condiționarea stagiului minim si complet de cotizare de vechimea realizată efectiv.

Principiul stabilității contribuției la sistemul public de pensii este un principiu nou potrivit căruia stagiul de cotizare realizat peste 25 de ani să fie ajustat cu un număr de puncte pentru stablitatea în câmpul muncii.

Principiul solidarității conform caruia asigurații sistemului public de pensii își asumă reciproc obligații.

Principiul egalității potrivit căruia beneficiază de tratament nediscriminatoriu, în ce privește drepturile și obligațiile prevăzute de lege.

Formula de calcul

Este reprezentată de două elemente: un VPR care reprezinta o valoare a punctului de referință și un număr total de puncte.

Pensie = VPR x Număr total de puncte.

VPR (valoarea punctului de referință) = valoarea punctului de pensie împărțit la 25

Număr total de puncte.= puncte contributivitate + puncte stabilitate + puncte asimilate /necontributive

Noutatea în cadrul formulei o reprezintă numărul de puncte stabilitate acordate pentru anii contributivi (peste 25 de ani).

Calculul pensiei va avea în vedere atât venitul pentru care s-a plătit contribuția la sistemul de asigurări sociale, cât și vechimea realizată efectiv în muncă, pe teritoriul Romaniei.

La calculul numărului total de puncte se va adăuga și un număr de puncte de stabilitate pentru fiecare an realizat peste stagiul de cotizare contributive de 25 de ani, si anume:

 • 0,50 puncte /an pentru anii din internalul 26-30 inclusiv;
 • 0,75 puncte/an pentru anii din internalul 31-35 inclusiv;
 • 1 punct/an pentru anii din intervalul 36-40-etc.

Aceste puncte se vor acorda doar pentru anii contributivi care nu se suprapun cu anii de pensie. Aceste puncte se vor stimulente pentru prelungirea vieții profesionale.

Stagiul de cotizare de 25 de ani din cadrul formulei de calcul al VPR nu este un stagiu folosit la calculul dreptului de pensie, ci la calculul VPR. Valoarea VPR va fi cea care se va majora pe viitor, nu parametrii de calcul ai VPR.

Majorări anuale de pensii

Mecanismul de majorare al pensiilor – Rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.

În anul 2024 valoarea punctului de pensie prevăzut pentru anul 2023, de 1.785 lei, se majorează cu 13,8% si va fi de 2.032 lei. Raportandu-ne la valoarea punctului de pensie de 2.023 lei, valoarea punctului de referință VPR, la data intrării în vigoare a noii legi, va fi de 81 lei.

Majorarea pensiilor se va realiza la inceputul fiecărui an, în luna ianuarie și va depinde de procentul de creștere a veniturilor din contribuții de asigurări sociale la bugetul sau rata medie anuală a inflației din ultimii doi ani, acordându-se valoarea cea mai avantajoasă.

În cadrul negocierilor tehnice cu serviciile Comisiei Europene, a fost făcută în mod repetat solicitarea, în vederea asigurării sustenabilității pe termen lung a reformei și a menținerii angajamentelor asumate, de implicarea a unui organism de experți independenți pentru analiza și eventuala revizuire periodică a parametrilor reformei.

Consiliul Fiscal a fost considerat a fi cel mai bun organism care sa îndeplinească aceste cerințe. Referirea la datele si informatiile prezentate in cadrul Aging Working Group din proiectul de lege nu este una exhaustiva, de natura a limita sursa de date pe baza carora se vor elabora rapoartele mentionate in raportul de lege, ci de a indica parametrii indicativi si periodicitatea ce vor fi avute in vedere. Aceste condiții au fost introduse la solicitarea expresă a Comisiei Europene ca o asigurare suplimentară că se respectă jalonul din PNRR și că viitoarele guverne nu vor opera creșteri de pensii la discreție, care să dea peste cap echilibrul bugetar.

Majorările de pensii nu pot fi mai mari decât rata medie anuală a inflației sau decât creșterea veniturilor din CAS ca urmare a creșterii salariilor și a numărului de locuri de muncă.

Tipuri de pensii

Proiectul de lege prevede patru tipuri de pensie:

 • Pensie pentru limită de vârstă;
 • Pensie anticipată;
 • Pensie de invaliditate;
 • Pensie de urmaș.

Pensia pentru limită de vârstă – Accesul la pensia pentru limită de vârstă este condiționat de realizarea unui stagiu minim de 15 ani contributiv. La totalizarea stagiului minim de cotizare nu se au în vedere perioadele asimilate și perioadele necontribitive. Exceptie o constituie perioada de maternitate/paternitate care va fi avută în vedere la calculul vechimii necesare pentru deschiderea dreptului de pensie pentru limită de vârstă.

Pensia anticipată – Accesul la pensia anticipată este condiționat de realizarea unui stagiu complet de cotizare contributiv de 35 ani. Pensionarea anticipată se realizează cu reducerea maximă de 5 ani din vârsta standard de pensionare prevăzută de lege. Pensionarea anticipată cu 5 ani mai devreme a persoanele care au depăşit stagiul complet de cotizare contributiv, de 35 ani, cu cel mult 5 ani de stagiu de cotizare va fi penalizată cu maximum 24% .

Pensia de invaliditate – vor exista în continuare cele trei grade de invaliditate. Noutatea penstru această categorie este redefinirea gradelor de invaliditate în funcție de deficiența funcțională a persoanei (grav, accentuat sau mediu). Pentru oricare dintre gradele de invaliditate în funcție de natura afectării capacității de muncă și tipul raportului de muncă, capacitatea de muncă poate fi considerată păstrată pentru anumite activități profesionale.

Pensia de urmaș – Se mențin prevederile din legislația veche.

Valorificarea sporurilor nepermanente

Valorificarea sporurilor acordate sporadic de-a lungul activității profesionale. Valorificarea tuturor veniturilor brute realizate pentru care s-au datorat contribuțiile de asigurări sociale : acord global, plata cu ora, al treisprezecelea salariu, premii, etc.. În situația în care din diverse motive nu se poate face dovada acestor venituri brute cu adeverințe, la calculul punctajelor se utilizează ca și in prezent salariile din carnetul de muncă și sporurile permanente.

În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii noi se recalculeaza din oficiu toate dosarele care au adeverinte cu sporuri nepermenente si nevalorificate conform vechii legislații. Pentru pensionarii care nu au depus la dosar inca aceste adeverințe pot să le depună. Modelul de adeverință pentru anagajatori e cel prevăzut de lege. Pentru pensionarii care au adeverințele la dosar nu mai este necesar sa prezinte o altă adeverință decât dacă cea de la dosar este incompletă. Sunt valabile adeverințele care au fost emise și înainte de intrarea noii legi în vigoare dacă respectă fondul și forma prevăzută de legislația de la momentul emiterii. Drepturile recalculate urmare adăugării de sporuri nepermanente de acordă de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Egalizarea vârstelor standard de pensionare dintre bărbați și femei

Egalizarea vârstei de pensionare a femeilor cu cea a barbaților, la 65 de ani, eșalonat până în anul 2035. În prezent atingerea varstei standard de pensionare la femei de 63 de ani și se face eșalonat până în 2030. Conform anexei nr. 5 din proiectul de lege nou esalonarea vârstei standard pentru femei se va face, conform criteriilor din jalon, până în anul 2035. În proiectul de lege s-a avut în vedere si recomandarea asumată de Romania prin PNRR, referitoare la mentinerea in activitate a angajatilor până la vârsta de 70 de ani, dar cu acordul angajatorului.

Reducerea vârstei standard de pensionare pentru femeile cu copii

născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare astfel: 6 luni pentru primul copil, un an pentru doi copii…..mergând cu reducerea până la 3 ani si 6 luni , pentru 7 copii.

Reducerea vârstei de pensionare prevăzută în tabelul din proiectul de lege se aplică şi în cazul în care numărul de copii cuprinde şi copii adoptaţi şi crescuţi pe o perioadă de cel puţin 13 ani.

Pentru acest beneficiu femeile vor prezenta copii după certificatele de nastere ale copiilor și o declarație pe proprie răspundere că au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani. Acest mod de lucru a fost utilizat și pe parcusul implementării legii nr. 19/2000. Această reducere se poate cumula si cu reducerile in baza grupelor de muncă.

Cumpărarea de vechime

Cumpărarea de vechime pentru oricare 6 ani din perioada necontributivă se face în baza unui contract de asigurare voluntar. Perioade de vechime cumpărată în baza contractului de asigurare poate fi valorificată doar la deschiderea dreptului de pensie pentru limită de vârstă. Plata se va putea face în rate și se va lua în calcul și plata parțială.

Se schimbă categoria condițiilor de muncă speciale și deosebite

Întărirea principiului contributivității vizează revizuirea activităților încadrate în condiții speciale și deosebite de muncă. În prezent persoanele care realizează vechime în conditii speciale sau deosebite de muncă beneficiază la pensie de mai multe bonusuri:

 • Reducerea vârstei standard de pensionare cu maxim 13 ani/ respectiv 10 ani;
 • Majorarea punctajelor lunare pentru anii lucrati in aceste conditii de 50%, respectiv 25%;

( crescut artificial valoarea pensiei)

 • Spor de grupa care constituie vechime, desi nu este contributivă; (crescut artificial vechimea realizata)
 • Stagiu complet de cotizare mai mic de 15 ani, 17 ani, (zonele de radiatii I si II), 20 ani pentru mineri, 25 ani pentru cei care au lucrat in conditii speciale, etc.. ( au determinat cuantumuri mai mari )
 • O parte dintre aceste persoane au primit si un indice de corectie (a majorat artificial valoarea pensiei)

Prin proiectul noii legi se diminuează reducerile din vârsta standard cu 3 ani, atât pentru vechimea realizată în condițiile deosebite de muncă, cât și pentru vechimea realizată condiții speciale de muncă. De exemplu: reducerea vârstei standard de pensionare pentru activitățile desfășurate in grupa I și/sau în condiții speciale de muncă de 13 ani se diminueaza la maxim 10 ani, iar reducerea vârstei standard de pensionare pentru activitățile desfășurate in grupa a II-a și /sau în condiții deosebite de 10 ani se diminueaza la maxim 7 ani. Ca și în legislația aflată în vigoare s-au păstrat cateva excepții pentru următoarele categorii:

 1. Mineri – vor avea reducerea din vârsta standard de pensionare de 20 de ani, stagiul necesar pentru deschiderea dreptului de pensie tot de 20 de ani;
 2. Persoanele care au lucrat în zonele I și II de radiații – vor avea reducerea din vârsta standard de pensionare de 20 de ani ( zona I) și respective de 18 ani (zona II ) , stagiul necesar pentru deschiderea dreptului de pensie va fi de 22 de ani pentru zona I și de 25 de ani pentru zona II de radiații; ( CNCAN a fost unul dintre avizatorii legii pensiilor și nu a venit cu observații sau propuneri de modificare a condițiilor prevăzute în proiect.)
 3. Artiști – reducere de 13 ani din vârsta standard de pensionare si 20 de ani vechime minimă în profesie;
 4. Personalul din aviație, zona de armament, construcții de nave, de mașini, producție ale minelor de minereuri, zona forestieră și personalul care vizează siguranța circulației – vor avea reducerea din vârsta standard de pensionare de 11 de ani și 25 de ani in activitățile enumerate anterior;
 5. Personalul care a realizat activități încadrate în condiții speciale și pentru care angajatorii au respectat dupa anul 2001 procedurile de avizare și plată diferențiată a contribuțiilor de asigurări sociale și personalul din unitățile de producer a energiei electrice în termocentralele pe baza de cărbuni – vor avea reducerea din vârsta standard de pensionare de 13 de ani și 25 de ani in activitățile enumerate anterior.

Un alt beneficiu pentru aceste categorii o constituie acordarea unui număr de puncte fix pentru fiecare lună de activitate realizată în condiții speciale. Propunerea are în vedere echitatea dintre persoanele care lucrează în condiții deosebite/speciale de muncă și întărirea principiului contributivității. Majorarea acordată va fi în raport de anii de muncă realizați în condiții de muncă și nu influențați de veniturile încasate pentru care s-au reținut contribuțiile de asigurări sociale. Dacă în prezent se acordă o majorare de 25% sau 50% pentru fiecare punctaj lunar realizat de persoana care a lucrat în condiții deosebite/speciale de muncă, propunerea vizează acordarea unui număr fix de puncte, de respectiv 0,25 puncte și 0,50 puncte, pentru fiecare an realizat în condiții superioare de muncă. Pentru mineri și persoanele care au lucrat în zonele I și II de radiații de va acorda cate un punct pentru fiecare an lucrat în condițiile specifice de activitate.

Prin proiect locurile de muncă pentru care s-au obținut avize de încadrare în condiţii deosebite și a căror valabilitate a fost prelungită potrivit legislației anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi, se mențin în condiții deosebite de muncă potrivit legii, până la normalizarea de către angajator a condițiilor de muncă, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2035.

Categorii defavorizate

Persoane cu dizabilități– pentru această categorie se mențin reducerile din vârsta standard de pensionare, respectiv: cu 15 ani pentru asigurații cu handicap grav, dacă au realizat cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare, cu 10 ani pentru asigurații cu handicap accentuat, dacă au realizat cel puțin două treimi din stagiul complet de cotizare, cu 10 ani pentru asigurații cu handicap mediu, dacă au realizat stagiul complet de cotizare. Persoanele care lucrează în condiții de handicap grav sau accentuat vor primi o majorare cu un număr de puncte fix de 0,5 pct și 0,25 pct pentru fiecare an realizat în condițiile enumerate mai sus.

Indemnizatia minimă socială – Se va acorda în continuare indemnizația socială pentru pensionarii cu venituri din pensie mai mici decât valoarea indemnizației minime, conform OUG nr. 6/2009. Cuantumul indemnizației sociale pentru pensionari va fi majorat anual cu același mecanism de majorare al pensiilor publice. Începând cu 1 ianuarie 2024 valoarea indemnizației minime sociale este de 1.281 lei. Aceasta va fi majorată într-un sistem identic cu cel al pensiilor publice.

Citeşte şi

Newsletter

Subscribe our newsletter for latest news around the world. Let's stay updated!

@2024 STIRI DE DODROGEA – Ziar Independent || E-mail: [email protected][email protected]

Nouă ne pasă ca datele tale personale să rămână confidențiale. Puteți accepta sau gestiona preferințele dvs. făcând clic mai jos. Aceste alegeri nu vă vor afecta navigarea. Beneficiati de drepturile prevazute de art. 15-22 din GDPR in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Prin click “ACCEPT TOATE”, acceptati folosirea tehnologiilor de tip Cookie, VEZI SETARILE INDIVIDUALE” puteti schimba preferintele in mod individual. ACCEPT TOATE VEZI SETARILE INDIVIDUALE

Politica de confidențialitate și cookie-uri
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00